Máy chơi game Powkiddy A13 - điện tử thùng mini 10.1 inch - chạy Retro Arch chơi 11 hệ máy - tặng thẻ 32GB chép full game và 2 tay cầm phụ - POWKIDDY-A13