Màn Hình Samsung 24" LS24E45KDSC/XV (1920x1080/TN/60Hz/5ms). Vi Tính Quốc Duy - 24e45k

3.050.000đ