MẠCH CÔNG SUẤT 16 SÒ , 32 SÒ T ĐIỆN ÁP CAO PHÍP THỦY TINH - XANH LÁ (CẶP) - CS-2U-XANH