Ly rượu kiểu cổ phong cách Châu Âu bằng đồng - ly Châu Âu

160.000đ