LOA LIỀN CÔNG SUẤT 2 TẤC ELECTRO VOICE ELX200-10P-AP NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG - LOPP