Lò nướng thịt bằng than có quạt thổi - BNTNT03

5.300.000đ