Kìm cắt cạnh Tsunoda CN-130, Kìm cắt cạnh 5 inch - CN-130

302.500đ