Kèm code- Xe Robot thông minh tránh vật cản Arduino Uno - Shield L293D (Car 2) - kitcar2

475.000đ - 545.000đ
545.000đ
46 lượt mua