Kèm code- Xe Robot thông minh tránh vật cản Arduino Uno - Shield L293D (Car 2) - kitcar2

575.000đ - 625.000đ
625.000đ
46 lượt mua