Kệ Góc Kibath 2 Tầng Inox 304, KT 30x30x36 cm, KB-823 - KB-823

480.000đ
490.000đ