Họng Thay Thế Bếp Gas Hồng Ngoại TAKA - HG5- HG6 - 01A Đường kính 135mm - TAKA - HG5- HG6 - O1A

260.000đ