Gm store- Sơ mi nam màu xanh dương ca rô li ti size 37 - SMN03