Giường gỗ có cầu trượt T260 - Giường gỗ trẻ em cao cấp