Giày tây nam Vina-Giầy AGT.J0057-XA - AGT.J0057-XA