Giày tây nam Vina-Giầy AGT.A0005-GG - AGT-A0005-GG