Giày tây nam Vina-Giầy AGT.A0004-GG - AGT.A0004-GG