Giày tây nam Vina-giầy AGT.A0003-GG - AGT.A0003-GG