Ghế ăn dặm đa năng NEWBER YQ168 mẫu 2018 - Trắng Bảo hành 12 tháng - NEWBERYQ168-TRANG