EQUALIZER Klark Teknik EQP-KT Classic Tube CHÍNH HÃNG - 9CQ