Đèn ốp trần tường-hành lang-nhà vệ sinh, cạch cửa OTNT LiOA với đui E27 - OTNT

390.000đ