Đèn ốp trần tường-hành lang-nhà vệ sinh, cạch cửa OTNOV LiOA với đui E27 - OTNOV

390.000đ