Dầu gội xả Prosee dành cho tóc hư tổn do uốn, nhuộm, duỗi, tóc mỏng, nhiều gàu AS5/AC2 500mlx2 - SEN96NN