DẦU GỘI PROSEE AS5 CHO TÓC HƯ TỔN DO UỐN, NHUỘM, DUỖI, TÓC MỎNG, NHIỀU GÀU 500ML - SEND904