Dầu gội phủ bạc màu đen tự nhiên Young Hàng Công Ty - DGPBMD01