Dầu gội đầu thảo dược Nguyên Xuân Bồng Bềnh chai 250ml giảm khô xơ chẻ ngọn hư tổn sạch gàu cho tóc bết uốn nhuộm hóa chất nhiều giúp tóc mềm mượt hết gầu gãy rụng giảm tóc bạc làm đen kích thích mọc tóc thành phần từ bồ kết hà thủ ô - holi25

4 lượt mua