DẦU GỘI DÀNH CHO TÓC UỐN + HẤP DẦU THẢO MỘC TUẤN HÀ LAN GIẢM RỤNG TÓC + SẠCH GÀU + HẾT NẤM NGỨA + KÍCH THÍCH MỌC TÓC - GỘI HẤP XOĂN TUẤN HÀ LAN