Dầu gội cho tóc hư tổn do uốn, nhuộm, duỗi, tóc mỏng, nhiều gàu Prosee AS5 500ml - GAS5