Chân đế cố định dùng cho camera J-Tech JT-BF920 (kim loại ) - dầy - JT-BF920

90.000đ