Cặp bạc phíp lô ép Canon LBP 6200, 6200d, 6230, 6230dw, 6230dn, MF 4820d, 4412, 4450, 4720w, 4870, mf4750, mf4700, D500, D520, L170. Vòng nhựa đệm đỡ trục lô ép, rulo ép máy in 326, 328 - Cặp bạc 35a-85a

19.000đ