Bột Đậu Xanh Nguyên Chất Uống Liền - Bột Đậu Xanh Nguyên Chất Uống Liền 01 hộp 500g Hữu Bình - HB1001.2