Bộ vest nữ cổ viền ve màu đen thanh lịch - DUKI STORE - DKV0001