Bộ vest nam màu xanh than kẻ caro chìm cực chất - DUKI STORE - DKA0043