Bộ vest nam màu xanh than đẹp - DUKI STORE - DKB0004