BỘ MẠCH AMPLI MIC 8 VOLUME, ECHO REVERB 6 - TẶNG MẶT - PRE-8-ECHO-6-MAT