bộ bát đĩa bộ đồ ăn gốm sứ Bát Tràng cao cấp không chì men ngọc vẽ chuồn hoa - HT001490