Bếp kính âm 1 gas dạng domino MDG 301 - MDG 301

3.550.000đ