Bếp Hồng Ngoại Đơn KAFF - KF-330C

1.690.000đ
2.700.000đ