BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG ĐIỆN SO WHITE EX3, XIAOMI PHÂN PHỐI - X3