Amply Karaoke kỹ thuật số, ampli liền vang BfaudioPro K9900A Pro - BF K9900 Pro

9.499.000đ