Amply Karaoke kỹ thuật số, ampli liền vang BfaudioPro K9900A Pro - k9900a

9.500.000đ