2 Gạt 49a, 53a, 15a, 92a, 308, Canon LBP 3300, HP 1160, 1320, p2014, p2015, 1200, 1000, 1100, loại tốt, là thanh gạt lớn hộp mực máy in - Cặp gạt 49a

22.000đ
15 lượt mua